BEZOEK

eze barkentijn met een bruto tonnenmaat van 778,86 ton is voorzien van een hulpmotor van 500 P.K., de lengte over alles bedraagt 78,40 meter, de grootste breedte 11,09 meter en de diepgang 4,50 meter.

De Mercator werd opgetuidg als barkentijn. Dit is een gemengd schip, de voor-of fokkemast voert razeilen, de grote mast en de bezaanmast zijn langscheeps getuigd. Razeilen zijn bevestigd aan horizontale rondhouten die men ra’s noemt Razeilen staan doorgaans dwarsscheeps maar zij kunnen georiënteerd worden naar de richting van de wind. Schoener-zeilen, worden in langscheepse richting gevoerd. Mercator werd gebouwd voor rekening van de Belgische Staat op de scheepswerf Ramage en Ferguson te Leith in Schotland.

De Mercator voerde normaal 15 zeilen met een totale oppervlakte van ongeveer 1.600 m². Door de aard van het tuig zeilde dit schip het best bij dwarswind. Bij gunstige wind kon Mercator 13 knopen lopen.

Uit de vooroorlogse periode was de 7de kruistocht zeker de merkwaardigste. Deze droomreis duurde van 3 oktober 1934 tot 21 mei 1935. De bestemming was Paaseiland, waar een Frans-Belgische wetenschappelijke expeditie moest afgehaald worden, maar ook meerdere andere mooie eilanden werden bezocht.

In 1936 viel de Mercator de bijzondere eer te beurt het stoffelijk overschot van Pater Damiaan naar Belgie over te brengen.

In 1950 werd Mercator na grondige herstelling terug in de vaart gebracht.

Een bijzonder hoofdstuk in de geschiedenis van het Belgisch schoolschip is dit der grote zeil-koersen vermits Mercator daar goede uitslagen wist te behalen. De deelnemende schepen waren vab diverse grootte en voerden verschillende tuigages. Dit betekende een grote moeilijkheid voor de inrichters. om een zo getrouw

ONZE PARTNERS

  • vlaanderen_logo
  • Oostende voor Anker

Webdesign by VMC Online